Nazorg


Informatie over de afwikkeling van de centrale examens mbo.

Inzage

In het examenprotocol wordt in artikel 24 vermeld welke mogelijkheden er zijn voor inzage in het gemaakte examenwerk:

Voor deelnemers bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen gemaakte werk (en niet tot de opgaven zelf), de antwoorden volgens het computersysteem en de score per vraag. De deelnemer kan zo controleren of de scoring van de eigen antwoorden met 0 of 1 overeenkomt met het antwoord volgens het computersysteem. In een separaat document wordt de procedure rondom deze inzage beschreven. De termijn waarin deelnemer dit verzoek om controle kenbaar kan maken aan de examencommissie van de instelling beslaat drie weken vanaf publicatie van de omzettingstabel.

ExamenTester

Als een kandidaat inzage wenst in het gemaakte examen, kan hij/zij die wens tot uiterlijk 3 weken na de publicatie van de omzettingstabellen op Examenbladmbo.nl kenbaar maken bij de examencommissie.

De contactpersoon examencommissie geeft dit verzoek via onderstaand formulier door aan het CvTE (coe-lijn@hetcvte.nl). Uiterlijk één week na het indienen van het verzoek bij het CvTE, ontvangt de contactpersoon examencommissie van het CvTE een rapport waarop de volgende gegevens vermeld zijn: vraagnummer, antwoord kandidaat, juiste antwoord, toegekende score.

Via dit rapport en de gepubliceerde omzettingstabel kan de examencommissie de kandidaat de gelegenheid geven de controle uit te voeren.

NB: Het rapport blijft eigendom van de examencommissie, de kandidaat mag het niet meenemen.

Facet

Als een kandidaat inzage wenst in het gemaakte examen, kan hij/zij die wens tot uiterlijk 3 weken na de publicatie van de omzettingstabellen op Examenbladmbo.nl kenbaar maken bij de examencommissie.

De afnameplanner geeft dit verzoek vervolgens door aan DUO ( helpdesk Facet ). Uiterlijk één week na het indienen van het verzoek bij DUO, ontvangt de afnameplanner een rapport waarop de volgende gegevens vermeld zijn: vraagnummer, antwoord kandidaat, juiste antwoord, toegekende score.

Via dit rapport en de gepubliceerde omzettingstabel kan de examencommissie de kandidaat de gelegenheid geven de controle uit te voeren.

NB: Het rapport blijft eigendom van de examencommissie, de kandidaat mag het niet meenemen.

Bewaren en archiveren

Bewaren examenwerk

Na de vaststelling van het behaalde cijfer moet het resultaat bewaard worden in het administratiesysteem van de instelling.

Zie artikel 23 van het examenprotocol .

Opgeslagen moet worden de aangeleverde schoolrapportage (te downloaden via Cito Portal of in Facet) waarin per kandidaat de eindscore en het toegekende cijfer conform de omzettingstabel vermeld is. Deze gegevens worden tot een jaar na diplomering door de instelling bewaard.

Archiveren en opschonen

ExamenTester

Na afloop van een afnameperiode kan het raadzaam zijn om de gegevens binnen TestManager voor een portal-account op te schonen. Het Servicedocument ExamenTester mbo 2.11 geeft aanwijzingen hiervoor.

Servicedocument ExamenTester mbo 2.11 op cito.nl

Facet

In de handleiding voor de FAO server is de opruimfase voor de FAO beschreven. Deze handleiding staat op de downloadpagina van de software, die te benaderen is via de beveiligde site van DUO.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina