Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Op deze pagina vindt u regels voor aangepaste examinering bij deelnemers met een ondersteuningsbehoefte en informatie over het bestellen van aangepaste examens.

Regels voor aangepaste examinering

Het College voor Toetsen en Examens stelt regels op voor de afname van de centrale examens bij kandidaten met een ondersteuningsbehoefte.

Voor een uitgebreide toelichting per ondersteuningsbehoefte, zie Special Needs Special:

Bestellen aangepaste examens

In het studiejaar 2014-2015 kunnen voor afnameperiode 3 en 4 aangepaste examens besteld worden voor kandidaten met een visuele beperking.

Aangepaste examens voor kandidaten met een auditieve beperking zijn ook beschikbaar in periode 3 en 4, maar hoeven niet besteld te worden. Deze aangepaste examens worden gedistribueerd via de Cito-portal.

Pilot dyscalculie

In het pilotjaar 2014-2015 wordt voor studenten zowel in 2F als in 3F de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een aangepast rekenexamen. De aanpassing betreft zowel de hulpmiddelen, als de afnamecondities, als de eisen (de opgaven zijn eenvoudiger).

Aangepast examen Nederlands voor studenten met een auditieve beperking

Vanaf het studiejaar 2014-2015 wordt de opzet van het centraal examen Nederlands voor studenten met een auditieve beperking anders dan tot en met het studiejaar 2013-2014.

Tot en met het studiejaar 2013-2014 werd voor studenten met een auditieve beperking een centraal examen Nederlands geleverd dat in plaats van de kijk-luisteropgaven extra leesopgaven bevat.

De extra leesteksten en leesopgaven vervallen m.i.v. 2014-2015 en daarvoor in de plaats zijn er kijk-luisterfragmenten toegevoegd. Die worden voorzien van ondertiteling waardoor kandidaten zonder gebruik van audio de vragen kunnen beantwoorden. Daarmee worden (impliciet) meer vaardigheden getoetst dan luisteren, ook wordt het luisteren slechts in een beperkte vorm geoefend. Ten opzichte van de tot in 2013-2014 geboden vorm heeft dit voor studenten het voordeel van meer afwisseling.

Instellingsexamen

De noodzaak om in het instellingsexamen ook bij deze studenten te komen tot verantwoorde toetsing van gespreksvaardigheid blijft bestaan. Voorbeelden daarvan zijn in voorbereiding.

Voorbeeldexamen

Er is een voorbeeldexamen 3F voor kandidaten met een auditieve beperking beschikbaar waarin deze nieuwe vorm zichtbaar is.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina