Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Op deze pagina vindt u regels voor aangepaste examinering bij deelnemers met een ondersteuningsbehoefte en informatie over het bestellen van aangepaste examens.

Regels voor aangepaste examinering

Het College voor Toetsen en Examens stelt regels op voor de afname van de centrale examens bij deelnemers met een ondersteuningsbehoefte.

Voor een uitgebreide toelichting per ondersteuningsbehoefte, zie Special Needs Special :

Examens voor een deelnemer met een visuele beperking

In studiejaar 2015-2016 is het voor de deelnemer met een visuele beperking mogelijk om in periode 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Nederlands en/of rekenen te maken. Het aangepaste examen kan met onderstaand formulier aangevraagd worden. Het formulier dient 2 maanden voor de start van de betreffende afnameperiode in het bezit te zijn van het CvTE.

NB: Voor elke periode dient een apart formulier ingevuld te worden.

Voorbeeldexamens

Er zijn voorbeeldexamens voor deelnemers met een visuele beperking beschikbaar.

Examens voor een deelnemer met een auditieve beperking

Voor de deelnemer met een auditieve beperking wordt een aangepast examen Nederlands geleverd in periode 2, 3, 4 en 5. Dit examen hoeft niet apart aangevraagd te worden.

Dit aangepaste examen bevat ondertitelde kijk- en luisterfragmenten.

Voorbeeldexamen

Er is een voorbeeldexamen 3F voor deelnemers met een auditieve beperking beschikbaar waarin deze nieuwe vorm zichtbaar is.

Instellingsexamen

De noodzaak om in het instellingsexamen ook bij deze deelnemers te komen tot verantwoorde toetsing van gespreksvaardigheid blijft bestaan. Het Steunpunt heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld.

Aangepast examen voor deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie (ER-examen)

De deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft in periode 2, 3, 4 en 5 de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken. Het ER-examen wordt aan elke instelling geleverd en hoeft niet apart te worden aangevraagd, ook hoeft de deelnemer hiervoor niet geregistreerd te worden bij het CvTE.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2015-2016. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina