Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Op deze pagina vindt u regels voor aangepaste examinering bij deelnemers met een ondersteuningsbehoefte en informatie over het bestellen van aangepaste examens.

Regels voor aangepaste examinering

Het College voor Toetsen en Examens stelt regels op voor de afname van de centrale examens bij deelnemers met een ondersteuningsbehoefte.

Voor een uitgebreide toelichting per ondersteuningsbehoefte, zie Special Needs Special :

Examens voor een deelnemer met een visuele beperking

In studiejaar 2016-2017 is het voor de deelnemer met een visuele beperking mogelijk om in periode 1, 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Nederlands en/of rekenen te maken en in periode 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Engels. Het aangepaste examen kan door de geregistreerde contactpersoon examencommissie via zijn/haar persoonlijke pagina aangevraagd worden met het daarvoor bestemde formulier. Het formulier dient uiterlijk 2 maanden voor de start van de betreffende afnameperiode in het bezit te zijn van het CvTE.

NB: Voor elke periode dient een apart formulier ingevuld te worden.

Voorbeeldexamens

Er zijn voorbeeldexamens voor deelnemers met een visuele beperking beschikbaar.

Examens voor een deelnemer met een auditieve beperking

Voor de deelnemer met een auditieve beperking wordt een aangepast examen Nederlands en Engels (B1) geleverd in periode 2, 3, 4 en 5. Deze examens hoeven niet apart aangevraagd te worden. De aangepaste examens voor deelnemers met een auditieve beperking zullen vanaf dit schooljaar ‘ dos-examens ’ worden genoemd waarbij ‘ dos ’ staat voor doof of slechthorend. De aangepaste examens Nederlands en Engels bevatten ondertitelde kijk- en luisterfragmenten.

De aangepaste examens Nederlands en Engels bevatten ondertitelde kijk- en luisterfragmenten.

Voorbeeldexamen

Er zijn voorbeeldexamens voor deelnemers met een auditieve beperking beschikbaar.

Instellingsexamen

De noodzaak om in het instellingsexamen ook bij deze deelnemers te komen tot verantwoorde toetsing van gespreksvaardigheid blijft bestaan. Het Steunpunt heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld.

Aangepast examen voor deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie (ER-examen)

De deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft in periode 1, 2, 3, 4 en 5 de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken. Het ER-examen wordt aan elke instelling geleverd en hoeft niet apart te worden aangevraagd, ook hoeft de deelnemer hiervoor niet geregistreerd te worden bij het CvTE.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina