Technische voorbereiding afname CE's

Op deze pagina vindt u informatie die van belang is bij de technische voorbereiding van de centrale examens in het mbo. Het betreft de activiteiten tot aan de digitale afname.

Technische voorbereiding

ExamenTester

Portal-accounts


Een portal-account is een gescheiden systeem waarin de kandidaten geregistreerd worden en waarin de resultaten opgeslagen worden; een eigen ExamenTester-installatie waar alle resultaten en overige data in verzameld worden, ook voor zover het dataverkeer tussen de instelling en Cito betreft. Ook de rapportages over de resultaten worden per portal-account door Cito aangeleverd.


Aan ieder portal-account moet een eigen Local Server worden gekoppeld. Het is belangrijk een zorgvuldige afweging te maken bij de keuze voor één of meerdere portals .


Extra portal-accounts

De contactpersoon van de instelling kan extra portal-accounts aanvragen en daarbij behorende portal-accountbeheerders opgeven via een e-mail aan: coe@cito.nl (zie ook Servicedocument ExamenTester mbo).


Portal-accountbeheerder

De portal-accountbeheerder is voor Cito het aanspreekpunt in de contacten over de techniek en de logistiek van de examinering voor het betreffende portal-account. Deze portal-accountbeheerder ontvangt rechtstreeks van Cito het benodigde materiaal voor de examinering, zoals: software, wachtwoorden, examenbestanden en rapportages.


De contactpersoon CE blijft voor CvE en Steunpunt het aanspreekpunt voor de implementatie van de centrale examens binnen de instelling.Verschillende rollen bij centrale examens

Bij de afname van de centrale examens kunnen op mbo-instellingen verschillende rollen worden onderscheiden.


Voorbereiding van de afname

ExamenTester

Aan het begin van het studiejaar wordt bekendgemaakt met welke versie van ExamenTester-mbo de centrale examens afgenomen zullen worden in het betreffende examenjaar (zie Activiteitenplanning). Deze software moet geïnstalleerd worden op het netwerk dat gebruikt gaat worden voor de examinering.


Het is van belang de vorige versie van ExamenTester-mbo te de-installeren. De instelling krijgt hiervoor aanwijzingen bij de ontvangst van de nieuwe software. Eerder ingevoerde kandidaatgegevens die gebruikt werden in vorige versies van ExamenTester verdwijnen hiermee.


NB. Omdat de pilotexamens uitsluitend uit computerscoorbare vragen bestaan, hoeft de module CorrectionManager niet geïnstalleerd te worden.


Na installatie van de nieuwe versie van ExamenTester-mbo is het van belang dat er een systeemcheck wordt uitgevoerd en dat er kort voor de afname van de pilotexamens een zogenaamde Final Check wordt gedaan. Beide onderdelen worden hieronder nader toegelicht.


Pilotexamens voor het eerst?

Instellingen die nog niet eerder ervaring hebben opgedaan met de afname van de pilotexamens moeten hun ICT-infrastructuur hiervoor gereed maken. Zoals genoemd vereist ieder portal-account een eigen Local Server.

Systeemcheck

ExamenTester

Verplichte systeemcheck

Voordat een instelling examens mag afnemen in ExamenTester, moet eerst een systeemcheck worden uitgevoerd.Final Check ExamenTester

De Final Check wordt zeer kort voor elke examenperiode afgenomen om te testen of het systeem in orde is voor afname van de CE's. Naast het testen van de techniek, biedt de Final Check ook de gelegenheid het organisatorische en logistieke proces te testen.


Technische ondersteuning

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2013-2014. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina