Verschillende rollen bij digitale examinering

Bij de afname van de centrale examens kunnen op mbo-instellingen de volgende rollen worden onderscheiden.

Zie ook

Contactpersoon COE

De contactpersoon COE is voor het College voor Examens en Steunpunt taal en rekenen mbo het aanspreekpunt voor de implementatie van de centraal ontwikkelde examens binnen de instelling.


Bedoeld wordt de contactpersoon COE die door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling opgegeven is bij het Steunpunt taal en rekenen mbo.


ExamenTester

Portal-accountbeheerder

De portal-accountbeheerder is voor Cito het aanspreekpunt in de contacten over de techniek en de logistiek van de examinering voor het betreffende portal-account. Deze portal-accountbeheerder ontvangt rechtstreeks van Cito het benodigde materiaal voor de examinering, zoals: software, wachtwoorden, examenbestanden en rapportages.


Deze portal-accountbeheerder ontvangt dus ook de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de eigen omgeving, gekoppeld aan dit portal-account binnen Cito Portal. Met deze gegevens kan de portal-accountbeheerder de packages downloaden voor een bepaalde afnameperiode. Ook andere verantwoordelijke personen (zoals IT-deskundigen) kunnen met deze toegangscode de bestanden downloaden via Cito Portal.


Van alle communicatie tussen Cito en de portal-accountbeheerder ontvangt de contactpersoon van de desbetreffende instelling een cc. Natuurlijk blijft het ook mogelijk voor de contactpersoon om zelf aanspreekpunt voor Cito te blijven voor alle (of een gedeelte van de) portal-accounts voor de instelling. In dat geval is de contactpersoon dus tevens portal-accountbeheerder.


Extra portal-accounts

De contactpersoon COE kan extra portal-accounts aanvragen en daarbij behorende portal-accountbeheerders opgeven via een e-mail aan: coe@cito.nl .


Toetsleiders

Naast de contactpersoon en portal-accountbeheerder(s) wordt de rol van toetsleider onderscheiden. De toetsleider is de persoon die zich daadwerkelijk bezighoudt met het beheer van gegevens in TestManager: examenplanningen aanmaken, kandidaten invoeren of importeren, versies toewijzen etc. Per portal-account kunnen meerdere toetsleiders actief zijn.


Zo nodig kunnen instellingen besluiten nog andere interne rollen voor de examinering te onderscheiden, zoals afnameleiders of surveillanten.


Voorbeelden

Voorbeelden voor het invullen van de verschillende rollen.


Voorbeeld A: één portal-account


voorbeeld A met een portal account


De contactpersoon kan dus zelf de portal-accountbeheerder en toetsleider zijn, maar dat hoeft niet.


Voorbeeld B: vijf portal-accounts


voorbeeld A met een portal account


De contactpersoon kan zelf dus ook portal-accountbeheerder en toetsleider zijn, maar dat hoeft niet. Eén functionaris kan bovendien portal-accountbeheerder of toetsleider zijn van meerdere portal-accounts.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2013-2014. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina