Voorbeeldexamens (PDF en Word) bekijken

Nieuwe voorbeeldexamens

Met ingang van 1 augustus 2016 worden nieuwe voorbeeldexamens via de online oefenomgeving gepubliceerd.


Oude voorbeeldexamens in PDF/html

Hieronder vindt u voorbeeldexamens Nederlandse taal, Rekenen en Engels. Door een van de onderstaande links te kiezen komt u direct bij het examen van uw keuze uit. In het correctievoorschrift zijn ook psychometrische gegevens over het betreffende examen opgenomen.


NB1. De hier gepresenteerde voorbeeldexamens zijn gebaseerd op een versie van eerder afgenomen (pilot)examens. Dat betekent dat de actuele examens af kunnen wijken van de hier gepresenteerde voorbeeldexamens.


NB2. De voorbeeldexamens t/m het jaar 2013 zijn gepubliceerd in html-formaat. Daarvoor geldt het volgende: Gebruik Internet Explorer. In andere browsers zijn de kijk-luisterfragmenten niet of maar gedeeltelijk zichtbaar. Sluit een koptelefoon aan voor de kijk-luisterfragmenten.


NB3. De voorbeeldexamens vanaf 2014 zijn beschikbaar in PDF-formaat. Zie de Toelichting Voorbeeldexamens in PDF van Cito. Vanaf 2014-2015 wordt in het correctievoorschrift ook de bronvermelding van het examenmateriaal opgenomen.

Jaar

Onderdeel

Examen

Correctievoorschrift + psychometrie

Omzettingstabel

2015-2016

Rekenen 2F

PDF

PDF

PDF

 

Rekenen 3F

PDF

PDF

PDF

 

Rekenen 2ER

PDF

PDF

PDF

 

Rekenen 3ER

PDF

PDF

PDF

 

Rekenen 2A

PDF

PDF

 
 

Rekenen 2A nieuw

PDF

PDF

PDF

2014-2015

Rekenen 2F

PDF

PDF

PDF

 

Nederlands 2F

PDF

PDF

PDF

 

Rekenen 3F

PDF

PDF

PDF

 

Nederlands 3F

PDF

PDF

PDF

 

Engels mbo-4

PDF

PDF

PDF

2014

Rekenen 2F

PDF

PDF

PDF

 

Nederlands 2F

PDF

PDF

PDF

 

Rekenen 3F

PDF

PDF

PDF

 

Nederlands 3F

PDF

PDF

PDF

2013

Rekenen 2F

html

PDF

PDF

 

Nederlands 2F

html

PDF

PDF

 

Rekenen 3F

html

PDF

PDF

 

Nederlands 3F

html

PDF

PDF

 

Nederlands 3F aud.

html

PDF

toelichting

2012

Rekenen 2F

html

PDF

PDF

 

Nederlands 2F

html

PDF

PDF

 

Rekenen 3F

html

PDF

PDF

 

Nederlands 3F

html

PDF

PDF

2011

Rekenen 3F

html

PDF

PDF

 

Nederlands 3F

html

PDF

PDF


Daarnaast zijn er ook voorbeeldtoetsen beschikbaar voor de rekentoets VO die nuttig kunnen zijn voor studenten mbo. Deze toetsen zijn te vinden via de online oefenomgeving en de website van Cito.

Voorbeeldexamens voor visueel beperkte kandidaten

Hieronder vindt u voorbeeldexamens Nederlandse taal/Engels en Rekenen voor kandidaten met een visuele beperking. Deze voorbeeldexamens zijn beschikbaar in Word en bedoeld om te oefenen met deze vorm van het examen. Door een van de onderstaande links te kiezen komt u direct bij het examen van uw keuze uit.


NB. Er zijn twee varianten van de voorbeeldexamens rekenen voor kandidaten met een visuele beperking: een braillevariant (BR) en een variant voor slechtzienden (SZ). Bij de BR-variant zijn geen afbeeldingen gebruikt. Bij de SZ-variant kunnen de afbeeldingen vergroot worden.


Voorbeeldexamens rekenen


Jaar

Onderdeel

Opgaven

Antwoordblad

Correctievoorschrift

2016-2017

Rekenen 2A BR, deel 1

Word

Word

PDF

 

Rekenen 2A BR, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 2A SZ, deel 1

Word

Word

 
 

Rekenen 2A SZ, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 2A ER BR

Word

Word

 
 

Rekenen 2A ER SZ

Word

Word

 
 

Rekenen 2F BR, deel 1

Word

Word

PDF

 

Rekenen 2F BR, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 2F SZ, deel 1

Word

Word

 
 

Rekenen 2F SZ, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 3F BR, deel 1

Word

Word

PDF

 

Rekenen 3F BR, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 3F SZ, deel 1

Word

Word

 
 

Rekenen 3F SZ, deel 2

Word

Word

 

2014-2015

Rekenen 2F BR, deel 1

Word

Word

 
 

Rekenen 2F BR, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 2F SZ, deel 1

Word

Word

 
 

Rekenen 2F SZ, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 3F BR, deel 1

Word

Word

 
 

Rekenen 3F BR, deel 2

Word

Word

 
 

Rekenen 3F SZ, deel 1

Word

Word

 
 

Rekenen 3F SZ, deel 2

Word

Word

 


Voorbeeldexamens Nederlandse taal/Engels

Om de bijbehorende video- en geluidsfragmenten af te kunnen spelen, dient u de zip-bestanden op te slaan op uw computer. Vervolgens kunt u het zip-bestand uitpakken en het mapje met bestanden openen.

Let wel: Verander niets aan de naamgeving van de mappen en bestanden.


Jaar

Onderdeel

Tekst, vragen en antwoordblad

Correctievoorschrift

2016-2017

Nederlands 2F

Zip-bestand (! 201 MB)

PDF

 

Nederlands 3F

Zip-bestand

PDF

 

Engels

Zip-bestand

PDF

2014-2015

Nederlands 2F BR

Zip-bestand

 
 

Nederlands 2F SZ

Zip-bestand

 
 

Nederlands 3F BR

Zip-bestand

 
 

Nederlands 3F SZ

Zip-bestand

 De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.