Voorbeeldexamens

Om betrokkenen goed voor te bereiden op de centrale examens Nederlandse taal, Engels en rekenen verstrekt het CvTE jaarlijks een aantal voorbeeldexamens (zie Activiteitenplanning). Op deze pagina wordt uitgelegd wat dit voor examens zijn en waar u deze kunt vinden. Daarnaast zijn er syllabi die specificaties geven van de te examineren vaardigheden.

Jaarlijks nieuwe voorbeeldexamens

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldexamens gepubliceerd (in februari). Dit betreft dan één versie van de examens (rekenen 2F, Nederlandse taal 2F, rekenen 3F en Nederlandse taal 3F) die in periode 2 afgenomen zijn. Deze voorbeeldexamens, die uitsluitend te openen zijn met ExamenTester, worden ter beschikking gesteld via het Cito Portal (zie Activiteitenplanning ).

Daarnaast worden er voorbeeldexamens gepubliceerd in een dusdanig formaat dat ze ook zonder ExamenTester te openen zijn:

Welke vorm voor wie

Voorbeelden van de pilotexamens zijn er in verschillende vormen. Afhankelijk van het doel dat de instelling beoogt, kan de meest geschikte vorm gekozen worden om het voorbeeldexamen in te zetten.

Als een instelling de kandidaten een proefexamen af wil laten leggen waarbij er ook een score en uitslag gegeven wordt (het behaalde cijfer op basis van deze score), moet men het voorbeeldexamen in ExamenTester (oefentoets) met geplande afname gebruiken.

Voor situaties waarin men een beeld wil krijgen van de inhoud en de vorm, lenen zich ook andere vormen van het voorbeeldexamen.

Facet

Via de online oefenomgeving van Facet zijn voorbeeldexamens 2014 voor Nederlandse taal 2F en 3F, rekenen 2F en 3F beschikbaar.

Prototype Engels

Voor het centraal examen Engels mbo-4 is een prototype beschikbaar:

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina