Voorbeeldexamens

Om betrokkenen goed voor te bereiden op de centrale examens Nederlandse taal, Engels en rekenen verstrekt het CvTE jaarlijks een aantal voorbeeldexamens (zie Activiteitenplanning). Op deze pagina wordt uitgelegd wat dit voor examens zijn en waar u deze kunt vinden. Daarnaast zijn er syllabi die specificaties geven van de te examineren vaardigheden.

Jaarlijks nieuwe voorbeeldexamens

Jaarlijks worden bij de start van het studiejaar nieuwe voorbeeldexamens gepubliceerd. Dit betreft dan één versie van de examens (rekenen 2F, Nederlandse Taal 2F, rekenen 3F en Nederlandse taal 3F) die afgenomen zijn.

Deze voorbeeldexamens worden geleverd als:

  • -  
    oefenexamens die voor ieder te bereiken zijn op een PC met internetverbinding via http://oefenen.facet.onl/
  • -  
    proefexamen waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden

Voorbeeldexamens voor deelnemers met een visuele beperking

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina