College voor Toetsen en Examens

Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en waarborgt namens de overheid de kwaliteit en zorgt voor een vlekkeloze afname van de centrale examens in het reguliere voortgezet onderwijs, de volwasseneneducatie, de staatsexamens voor VO, de centrale eindtoets in het primair onderwijs, de examens voor Nederlands als tweede taal (NT2), en de centraal ontwikkelde examens in het mbo. Een uitgebreide opsomming van de taken is opgenomen in de Wet College voor toetsen en examens.


Centraal ontwikkelde examens

Het CvTE is belast met de uitvoering van de centrale examinering in het beroepsonderwijs zoals geformuleerd in het examenbesluit beroepsopleidingen WEB. Dit betreft de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.


Contact

Telefoon: 030 - 28 40 700

Fax: 030 - 28 40 709

e-mail: via het contactformulierPostadres:

Postbus 315

3500 AH Utrecht


Bezoekadres:

Muntstraat 7

3512 ET Utrecht