Examenlijn

Als er tijdens of na de afname inhoudelijk vragen zijn over de examens of over de wijze van afname, kunnen de toetsleiders gebruikmaken van de Examenlijn van het College voor Toetsen en Examens.


Via dit e-mailadres kunnen alleen inhoudelijke vragen of opmerkingen over de examens of opmerkingen over het protocol worden doorgegeven.


Contact


Technische vragen over Facet

De Helpdesk Facet van DUO is het aanspreekpunt voor vragen die de techniek van de centrale examens bij afname in Facet betreffen.


Vragen van studenten

Voor studenten is de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs de aangewezen plek voor vragen en klachten.Zie ook