JOB-klachtenlijn voor mbo-studenten

Wanneer mbo-studenten vragen en opmerkingen hebben over de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen kunnen ze daarvoor terecht bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, JOB. JOB heeft speciaal voor de centraal ontwikkelde examens een website ontwikkeld en een klachtenlijn ingesteld.


JOB verzamelt alle opmerkingen van studenten en bespreekt deze waar nodig met het College voor Toetsen en Examens (het CvTE), dat verantwoordelijk is voor de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het mbo. Studenten die zich rechtstreeks tot het CvTE wenden, worden door het CvTE doorverwezen naar JOB.


Ouders en andere betrokkenen bij examens dan docenten en examensecretarissen worden door het CvTE doorverwezen naar de betreffende school of instelling.


Contact

Bel tussen 14.00 en 17.00 uur naar 020-5244055 of vul het digitale formulier in: