Kennispunt MBO Taal en Rekenen

Het Kennispunt MBO ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo. Het Kennispunt voorziet scholen in hun behoefte aan informatie over geschikte leermiddelen en onderwijsmethodes. Ook informeert het Kennispunt scholen over wet- en regelgeving over bijvoorbeeld toetsing en examinering. De vraag van de scholen is steeds leidend.


Contact

Telefoon: 0348 - 75 36 30

E-mail: info@taalenrekenenmbo.nl