SaMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie voor en van alle MBO-instellingen. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.


Binnen saMBO-ICT bestaat er de groep Technologie en Examinering T&R. Deze groep is dè plek om tijd- en plaats-onafhankelijke technische issues met ExamenTester aan een grote groep deskundigen voor te leggen.


Centraal ontwikkelde examens

saMBO-ICT is één van de partners in het COE-dossier over de centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen.


Contact

Telefoon: 0348 - 75 35 00

E-mail: info@sambo-ict.nl