Steunpunt taal en rekenen mbo

Het Steunpunt ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo. Het is een tijdelijke organisatie en ingesteld door OCW. Het Steunpunt voorziet scholen in hun behoefte aan informatie over geschikte leermiddelen en onderwijsmethodes. Ook informeert het Steunpunt scholen over wet- en regelgeving over bijvoorbeeld toetsing en examinering. De vraag van de scholen is steeds leidend.


Contact

Telefoon: 0318 - 64 85 59

E-mail: info@steunpuntmbo.nl