Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen

Deze informatie is niet van toepassing op het studiejaar 2020-2021, maar alleen op de studiejaren 2015-2016 tot en met 2019-2020.

Wijzig uw jaarfilter om kennis te nemen van deze informatie.