Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Datum vaststelling: 17 juni 2010
Gepubliceerd: Staatsblad 2010, nr. 265
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0027879


Belang van deze publicatie

In dit besluit worden de referentieniveaus beschreven (in bijlagen) en wordt vastgesteld dat niveau 2F geldt voor mbo-1, mbo-2 en mbo-3 en dat niveau 3F geldt voor mbo-4 opleidingen.