Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Officiƫle publicatie

Van: OCW
Datum vaststelling: 2 juli 2010
Gepubliceerd: Staatsblad 2010, nr. 295
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0027963


Belang van deze publicatie

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing. Tenslotte regelt het besluit de verantwoordelijkheid van de diverse actoren in de examinering, zoals het College voor toetsen en examens.


Het Besluit regelt ook welke de generieke kwalificatie-eisen zijn voor Engels die gelden voor mbo-4 opleidingen. In de bijlage worden deze eisen beschreven (ERK).


Deze regeling is op 18 juni 2019 gewijzigd, zie Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.Deel deze pagina