Extra afnamedagen eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2015–2016

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-15.00853
Datum vaststelling: 13 april 2015
Gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 12214


Belang van deze publicatie

Op verzoek van de mbo-sector zijn er in komend studiejaar 2015—2016 ook afnames voorzien in periode 1. Dat zijn beperkte afnames, uitsluitend voor de centrale examens Nederlandse taal 3F en rekenen 3F. Er zullen geen aangepaste examens aangeboden worden.


Deze examens zijn alleen beschikbaar voor afname via Facet.


De instellingen kunnen deze afnames plannen op onderstaande dagen:


Periode 1, week 38

  • dinsdag 15 september 2015: 3F Nederlandse taal
  • woensdag 16 september 2015: 3F rekenen