Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens


Belang van deze publicatie


Het College voor Toetsen en Examens heeft op 27 augustus 2014 nadere richtlijnen van het centraal examen mbo vastgesteld, als opgedragen in artikel 6, eerste lid onderdeel b en c en tweede lid van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB.


Aantal examens

  • Het centraal examen Nederlandse taal 2F, respectievelijk 3F bestaat uit één examen dat de domeinen lezen en luisteren omvat.
  • Het centraal examen rekenen 2F, respectievelijk 3F bestaat uit één examen dat alle domeinen omvat.


Tijdsduur

  • Het centraal examen 2F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een toetsduur van 90 minuten.
  • Het centraal examen 3F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een toetsduur van 120 minuten.
  • Voor kandidaten met een beperking kan een aangepaste toetsduur worden toegepast. Hiervoor geldt de regeling Aangepaste wijze examineren van kandidaten met een beperking.


Aard en toetsvorm

  • Alle centrale examens worden via een door het CvTE voorgeschreven computersysteem afgenomen.
  • De opgaven worden via een open vraagvorm, een meerkeuze vraagvorm of een matrixvraagvorm gesteld.


Wijze van scoring

  • Alle opgaven worden door het computersysteem automatisch beoordeeld en gescoord.