Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens


Belang van deze publicatie

Het College voor Toetsen en Examens heeft op 18 april 2017 nadere richtlijnen van het centraal examen mbo vastgesteld, als opgedragen in artikel 6, eerste lid onderdeel b en c en tweede lid van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB. Hierbij zijn per 1 augustus 2017 de centrale examens Engels B1 en Engels B2 opgenomen.


Aantal examens

 • Het centraal examen Nederlandse taal 2F, respectievelijk 3F bestaat uit één examen dat de domeinen lezen en luisteren omvat.
 • Het centraal examen rekenen 2F, 2ER, 3F, respectievelijk 3ER bestaat uit één examen dat alle domeinen omvat.
 • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk B2 bestaat uit één examen dat de domeinen lezen en luisteren omvat.


Tijdsduur

 • Het centraal examen rekenen 2F respectievelijk Nederlandse taal 2F kent een toetsduur van 90 minuten.
 • Het centraal examen rekenen 3F respectievelijk Nederlandse taal 3F kent een toetsduur van 120 minuten.
 • De centrale examens rekenen 2ER en 3ER kennen een toetsduur van 120, respectievelijk 150 minuten.
 • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk B2 kent een toetsduur van 90 minuten.
 • Voor kandidaten met een beperking kan een aangepaste toetsduur worden toegepast. Hiervoor geldt de regeling Aangepaste wijze examineren van kandidaten met een beperking.


Aard en toetsvorm

 • Alle centrale examens worden via een door het CvTE voorgeschreven computersysteem afgenomen.
 • De opgaven worden via een open vraagvorm, een meerkeuzevraagvorm of een matrixvraagvorm gesteld.


Wijze van scoring

 • Alle opgaven worden door het computersysteem automatisch beoordeeld en gescoord.Deel deze pagina