Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvE-14.01042
Datum vaststelling: 15 april 2014
Gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 17718
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0035252


Belang van deze publicatie

Hiermee stelt het CvTE regels vast voor een aangepaste wijze of vorm van examineren bij deelnemers met een handicap rekening houdend met de aard van de handicap bij centrale examens in het mbo.