Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)

Officiƫle publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-15.01454
Datum vaststelling: 15 juni 2015
Gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 17806
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0036772

Belang van deze publicatie

Deze regeling betreft de regels die gelden voor digitale examinering als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB .

De regels worden in verschillende documenten beschreven, zoals handleidingen, checklists en dergelijke. Gezien aard en omvang van de regels en instructies wordt de uitwerking van de in de bijlage opgenomen onderwerpen voorafgaande aan het studiejaar geplaatst op de site voor de centrale examens in het mbo, Examenbladmbo.nl:

De digitale centrale examens worden afgenomen in het computersysteem Facet.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2015.

De Regeling digitale centrale examinering mbo van 27 augustus 2014 wordt ingetrokken.

 

Deel deze pagina