Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB

Officiële publicatie

Van: OCW
Kenmerk: MBO/1045692
Datum vaststelling: 25 oktober 2016
Gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 58595


Belang van deze publicatie

Op basis van artikel 18, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB worden in studiejaar 2017-2018 voor het eerst reguliere centrale examens Engels in mbo 4 afgenomen. In deze ministeriële regeling wordt de verdeling van de vaardigheden van de niveaus van taalbeheersing voor moderne vreemde talen over het centraal examen en het instellingsexamen geregeld.