Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB

Officiële publicatie

Van: OCW
Kenmerk: MBO/634809
Datum vaststelling: 20 juni 2014
Gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 17881
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0035256


Belang van deze publicatie

In deze regeling wordt de verdeling van de (sub)domeinen van het referentieniveau Nederlandse taal over het centraal examen en het instellingsexamen geregeld.