Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)

Deze informatie is niet van toepassing op het studiejaar 2016-2017, maar alleen op de studiejaren 2017-2018 en 2018-2019.

Wijzig uw jaarfilter om kennis te nemen van deze informatie.