Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)

Officiƫle publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-17.00739
Datum vaststelling: 18 april 2017
Gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 23496


Belang van deze publicatie

Met deze regeling geeft het CvTE regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van opgaven bij centrale examens mbo.


Deze regeling is geactualiseerd vanwege de wettelijke invoering van deelname aan het centraal examen Engels B1 voor mbo-4 studenten. Daarnaast is aangesloten bij de nieuwe naamgeving van het College voor Toetsen en Examens. Ten slotte is de verwijzing naar de examensoftware bij het gebruik van de rekenmachine gewijzigd.


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examens mbo van 15 april 2014 wordt ingetrokken.