Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvE-14.01041
Datum vaststelling: 15 april 2014
Gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 17721
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0035253


Belang van deze publicatie

Met deze regeling geeft het CvTE regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van opgaven bij centrale examens mbo.