Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-15.00620
Datum vaststelling: 9 februari 2015
Gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 734163
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0036417


Belang van deze publicatie

Regeling waarin de syllabus vastgesteld wordt die met ingang van 1 augustus 2015 geldt voor het centraal examen Nederlandse taal 2F.


De regeling is gewijzigd per 1 augustus 2016 in verband met een nadere specificering van de onderdelen lezen en luisteren in de syllabi.


Deze regeling is op 25 juni 2018 gewijzigd, zie Wijziging van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F


De syllabus is beschikbaar via de examenpagina Nederlandse taal 2F.