Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvE-14.01038
Datum vaststelling: 15 april 2014
Gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 17728
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0035249


Belang van deze publicatie

Regeling waarin de syllabus vastgesteld wordt die met ingang van 1 augustus 2014 geldt voor het centraal examen Nederlandse taal 3F.


De regeling is gewijzigd per 1 augustus 2016 in verband met een nadere specificering van de onderdelen lezen en luisteren in de syllabi.


De regeling is gewijzigd per 1 augustus 2018 in verband met vervanging van de syllabus door een nieuwe versie.


De syllabus is beschikbaar via de examenpagina Nederlandse taal 3F.