Tijdelijk afwijkende examenregeling mbo vanwege COVID-19

Officiële publicatie

Van: OCW
Kenmerk: MBO/1211173
Datum vaststelling: 13 december 2021
Gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 49957


Belang van deze publicatie

Met deze regeling wordt vastgelegd dat studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (hierna: mbo) die vóór 1 oktober 2022 diplomeren, de mogelijkheid wordt geboden om het diploma te behalen zonder dat examen is afgelegd en daarmee zonder een behaald resultaat voor keuzedelen en rekenen.


Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2020.


Deze regeling vervalt op 1 oktober 2022.