Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2018-2019

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-17.01229
Datum vaststelling: 26 juni 2017
Gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 40238


Belang van deze publicatie

In deze publicatie wijst het College voor Toetsen en Examens vijf afnameperiodes aan voor de centrale examinering mbo in het studiejaar 2018-2019. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2018.


In periode 1 wordt het desbetreffende examen op één dag afgenomen.


In de periodes 2 tot en met 5 is het mogelijk om examens gedurende een langere periode in te plannen en af te nemen. De examens van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal en rekenen 2F en 3F kunnen binnen zeven weken afgenomen worden. Dit is mogelijk omdat de opgavenbank daartoe inmiddels voldoende items bevat. De overige examens zijn inplanbaar in kortere periodes. Elke periode start op maandag en eindigt op zondag. De instelling plant binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het desbetreffende examen.