Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020-2021

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-19.00550
Datum vaststelling: 15 april 2019
Gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 28699


Belang van deze publicatie

In deze publicatie wijst het College voor Toetsen en Examens vijf afnameperiodes aan voor de centrale examinering mbo in het studiejaar 2020-2021.


In periode 1 wordt het desbetreffende examen op één dag afgenomen.


In de periodes 2 tot en met 5 is het mogelijk om examens gedurende een langere periode in te plannen en af te nemen. De examens van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal, rekenen 2F en 3F en Engels B1 kunnen binnen zeven weken afgenomen worden. Dit is mogelijk omdat de opgavenbank daartoe inmiddels voldoende items bevat. De overige examens zijn inplanbaar in kortere periodes. Elke periode start op maandag en eindigt op vrijdag. De instelling plant binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het desbetreffende examen.


In periode 3 is de planning van de rekenexamens 2A, 2AER, 2ER en 3ER met één week vervroegd vanwege de voorjaarsvakantie in week 7, de regio Zuid.


Alle afnameperiodes eindigen op vrijdag, zodat een eventuele update van het examensysteem ‘Facet’ in het daarop volgende weekend mogelijk wordt.


In het overzicht van de tijdvakken wordt per periode aangegeven wanneer welke examens worden afgenomen. Per periode zijn verschillende varianten van het examen in omloop.


Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2020.Per 15 oktober 2020 is deze regeling gewijzigd in verband met de verruiming van afnameperiode 2.


Per 17 november 2020 is deze regeling gewijzigd in verband met de verruiming van afnameperiode 3,4 en 5.