Voorlichtingspublicatie Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2015–2016

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvE-14.01700
Datum vaststelling: 17 juni 2014
Gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 18533


Belang van deze publicatie

De tijdvakken voor het studiejaar 2015-2016 van de centrale examinering mbo zijn op 17 juni 2014 door het College voor examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale examens Nederlandse taal en rekenen 2F en 3F in het mbo zijn 4 tijdvakken aangewezen. Voor het pilotexamen Engels B1 voor de niveau 4-opleidingen zijn 3 tijdvakken aangewezen.Zie ook