Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Officiële publicatie

Van: OCW
Datum vaststelling: 29 april 2010
Gepubliceerd: Staatsblad 2010, nr. 194
Actuele versie: wetten.overheid.nl/BWBR0027679


Belang van deze publicatie

Deze wet regelt dat er referentieniveaus zijn die bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld worden en die o.m. gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs. Doel is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot verbetering van de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op de leergebieden Nederlandse taal en rekenen.