Wijziging Regeling modeldiploma mbo door invoering Engels op een hoger niveau

Officiële publicatie

Van: OCW
Kenmerk: MBO/1167727
Datum vaststelling: 20 juni 2018
Gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 36007


Belang van deze publicatie

De Regeling modeldiploma mbo wordt gewijzigd zodat ook voor Engels -naast het eindresultaat- het resultaat voor het centraal examen en het instellingsexamen kan worden vermeld op de resultatenlijst.


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.