Wijziging van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-18.00940
Datum vaststelling: 25 juni 2018
Gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 48708


Belang van deze publicatie

De syllabus voor het centraal examen Nederlandse taal 2F mbo wordt vervangen door een herziene versie.


De Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F van 9 februari 2015 wordt daarvoor gewijzigd.


De nieuwe syllabus geeft de vaststellingscommissie concrete handvatten voor het vaststellen van opgaven en biedt mbo-docenten extra houvast voor datgene wat er geëxamineerd wordt. Daarnaast biedt de nieuwe syllabus ruimte om naast de gedefinieerde tekstsoorten (informatieve, betogende en instructieve teksten) ook teksten te gebruiken, waarin bijvoorbeeld zowel informatieve als betogende tekstdoelen een plek hebben.


De syllabus is beschikbaar via de examenpagina Nederlandse taal 2F.


De wijziging gaat in per 1 augustus 2019.