Wijziging van de regeling vaststelling keuzedelen mbo

Officiële publicatie

Van: OCW
Kenmerk: MBO/1200521
Datum vaststelling: 5 juli 2017
Gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 40475


Belang van deze publicatie

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd. Met deze regeling worden voor de zevende keer keuzedelen vastgesteld die voor het eerst van toepassing zijn op studenten die een opleiding volgen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (Stcrt. 2016, 10144).


De wijziging geldt vanaf 19 juli 2017.