Wijziging van de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo

Officiƫle publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-21.00572
Datum vaststelling: 19 april 2021
Gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 22537

Belang van deze publicatie

Met deze regeling wordt de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo gewijzigd. Het College voor Toetsen en Examens stelt bij regeling het examenprotocol vast waarin de gang van zaken bij centrale examinering in het mbo is vastgelegd. Onder meer de maatregelen bij onregelmatigheden begaan door studenten, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennisnemen van de beoordeling daarvan worden geregeld.

Met deze regeling wordt het protocol gewijzigd en wordt ook de situatie geregeld waarin sprake is van een onregelmatigheid die het gevolg is van een verstoring van de programmatuur of apparatuur waarvan het gebruik door het College wordt voorgeschreven en waarbij de afname niet vroegtijdig wordt beƫindigd. Bij een verstoring van de programmatuur of hardware is daar niet altijd sprake van.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

 

Deel deze pagina