Wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 in verband met de uitbreiding van afnameperiodes 3, 4 en 5

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-20.01397
Datum vaststelling: 17 november 2020
Gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 61096


Belang van deze publicatie

Met deze wijziging stelt het College voor Toetsen en Examens de tijdvakken 3, 4 en 5 voor het studiejaar 2020–2021 gewijzigd vast, om de instellingen in staat te stellen de examens onder verantwoorde omstandigheden af te nemen en de deelnemers in staat te stellen zich ook in deze bijzondere omstandigheden goed voor te bereiden.


De wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van 24 november 2020.