Wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021–2022 in verband met de uitbreiding van alle tijdvakken

Officiële publicatie

Van: College voor Toetsen en Examens
Kenmerk: CvTE-21.00526
Datum vaststelling: 26 april 2021
Gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 22534

Belang van deze publicatie

Met deze wijziging stelt het College voor Toetsen en Examens de tijdvakken voor het studiejaar 2021/2022 gewijzigd vast. Met deze wijziging wordt opnieuw ingespeeld op de crisismaatregelen als gevolg van het coronavirus.

De wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

 

Deel deze pagina