Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Officiële publicatie

Van: OCW
Kenmerk: OCW-19.0089
Datum vaststelling: 18 juni 2019
Gepubliceerd: Staatsblad 2019, nr. 228


Belang van deze publicatie

Deze regeling wijzigt het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB van 2 juli 2010 vanwege de vereenvoudiging en verduidelijking van de vrijstellings- en examenregels en invoering van een instellingsexamen rekenen mbo.


Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.