Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Voorbeeldexamens

Laatste update

Om betrokkenen goed voor te bereiden op de centrale examens Nederlandse taal, Engels en rekenen verstrekt het CvTE jaarlijks een aantal voorbeeldexamens (zie Activiteitenplanning). Op deze pagina wordt uitgelegd wat dit voor examens zijn en waar u deze kunt vinden. Daarnaast zijn er syllabi die specificaties geven van de te examineren vaardigheden.

Recente voorbeeldexamens

Jaarlijks worden bij de start van het studiejaar nieuwe voorbeeldexamens gepubliceerd. Dit betreft dan één versie van de examens die afgenomen zijn. Deze voorbeeldexamens zijn beschikbaar in de online oefenomgeving van Facet. (Let op: aanbevolen browser is Chrome of Firefox.) De correctievoorschriften en omzettingstabellen daarvoor zijn beschikbaar op Examenbladmbo.nl.

Daarnaast zijn er proefexamens waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden.

Voorbeeldexamens voor deelnemers met een visuele beperking