Over Examenbladmbo

Examenbladmbo.nl is de officiële website voor de centrale examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze site is een initiatief van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE), verantwoordelijk voor de centrale examens in het mbo.

Naast de website Examenbladmbo.nl, informeert het CvTE mbo-instellingen ook via mailings met officiële mededelingen aan contactpersonen examencommissie van mbo-instellingen.

Waarover?

Examenbladmbo informeert iedereen die betrokken is bij onderwijs in het mbo over alles omtrent de centrale examens, zoals:

  • wet- en regelgeving;
  • voorbereiding en organisatie van afname, zowel technisch als logistiek;
  • inhoud van de examens taal en rekenen en de voorbereiding daarop.

Voor informatie over overige examinering, zoals instellingsexamens, en andere aan het mbo gerelateerde zaken verwijzen we je door naar het Kennispunt MBO Taal en Rekenen en de MBO Raad .

Voor wie?

Examenbladmbo.nl is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een goede uitvoering van de centrale examens in het mbo:

  • bestuurders
  • contactpersonen examencommissie
  • beleidsmedewerkers
  • afnameplanners
  • afnameleiders
  • systeembeheerders
  • docenten

Maar deze website is ook voor mbo-studenten ideaal. Het examenrooster wordt hier gepubliceerd en studenten kunnen oefenen met voorbeeldexamens. Als student kun je echter geen rechten ontlenen aan de informatie op de site. Richt je voor vragen over officiële wet- en regelgeving en de uitwerking daarvan tot je eigen instelling.

Ben je mbo-student en heb je vragen of opmerkingen over je examens? Neem dan contact op met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Het JOB heeft een speciale klachtenlijn ingesteld .

Door wie?

De inhoud van deze website wordt bijgehouden door het CvTE. Daarbij wordt samengewerkt met Cito , het Kennispunt MBO Taal en Rekenen saMBO-ICT en DUO .

Vragen

Op alle pagina's kun je reageren via de optie 'contact'. Dat doe je door het invullen van het contactformulier. Je reactie wordt doorgezonden naar degene die voor het betreffende onderwerp verantwoordelijk is.

Kijk overigens ook tussen de antwoorden op veelgestelde vragen die op de site te vinden zijn; misschien vind je hier meteen het antwoord. 

Mailings

Het CvTE informeert mbo-instellingen over de centrale examinering via de website Examenbladmbo.nl. Daarnaast verstuurt het CvTE vanuit Examenbladmbo.nl mailings met officiële mededelingen aan 'contactpersonen examencommissie' van mbo-instellingen. De instelling dient hiervoor contactpersonen examencommissie aan te melden. Contactpersonen examencommissie kunnen ook andere betrokkenen binnen hun instelling aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings die voor hen van belang zijn.

Disclaimer

De redactie besteedt veel zorg aan de juistheid en de actualiteit van de opgenomen informatie. Mocht je echter fouten aantreffen, dan horen we dat graag. Ook suggesties ter aanvulling of verbetering zijn van harte welkom.