College voor Toetsen en Examens

Diploma’ s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’ s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Examenbladmbo.nl is een website van het CvTE met alle informatie over de examens op het mbo.

Centrale examens mbo

Het CvTE is belast met de uitvoering van de centrale examinering in het beroepsonderwijs zoals geformuleerd in het examenbesluit beroepsopleidingen WEB. Dit betreft de referentieniveaus Nederlands, Engels en rekenen. Examenbladmbo.nl is een website van het CvTE met alle informatie over de examens op het mbo.

Contact

Telefoon: 030 - 28 40 700

E-mail: via het contactformulier

Postadres:
Postbus 315
3500 AH Utrecht

Bezoekadres:
Munstraat 7
3512 ET Utrecht