Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens en de rekenexamens in het mbo.

Filter op
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

van 20 t/m 27 juli 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Release Facet 9.0 F0

Vanaf maandag 20 juli 00:00 tot en met zondag 27 juli 24:00 zal de release van Facet 9.0 F0 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

vanaf 28 juli 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Installatie nieuwe versie Facet 9.0 / Start systeemcheck

Facet-beheerders kunnen de bestanden downloaden. Vanaf deze datum is ook een nieuwe BCLD, PC App en FAO-server beschikbaar. Vanaf 28 juli dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de volgende afnameperiode.

vanaf 17 augustus 2020
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 1

Start inplannen deelnemers P1

Vanaf 17 augustus 9.00 uur kan de afnameplanner starten met het inplannen van deelnemers voor periode 1.

van 21 t/m 23 augustus 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 1

Release Facet 9.0 F1

Vanaf vrijdag 21 augustus 00:00 tot en met zondag 23 augustus 24:00 zal de release van Facet 9.0 F1 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

maandag 24 augustus 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 1

Start systeemcheck Facet voor P1

Vanaf of uitsluitend op 24 augustus dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding van de afname in periode 1. Let op: in geval van afname op 25 augustus opnieuw opstarten en systeemcheck uitsluitend op 24 augustus.

van 25 augustus t/m 18 september 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 1

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P1

Binnen deze periode bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

dinsdag 25 augustus 2020
Rekenen
Periode 1

Schoolrapportages rekenen 3ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

dinsdag 25 augustus 2020
Rekenen
Periode 1

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2ER/2A/2A-ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

dinsdag 25 augustus 2020
Engels
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 25 augustus 2020
Rekenen
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 25 augustus 2020
Nederlands
Periode 1

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 25 augustus 2020
Rekenen
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

dinsdag 25 augustus 2020
Rekenen
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

dinsdag 25 augustus 2020
Engels
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

dinsdag 25 augustus 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 1

Publicatie omzettingstabellen Nederlands en rekenen 2F en 3F P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands en rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 25 augustus t/m 18 september 2020
Rekenen
Periode 1

Afnameperiode rekenen 3ER P1

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 25 augustus t/m 18 september 2020
Rekenen
Periode 1

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P1

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 25 augustus t/m 18 september 2020
Engels
Periode 1

Afname Engels B1 P1

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 25 augustus t/m 18 september 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 1

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P1

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 1 september t/m 16 oktober 2020
Rekenen
Periode 1

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P1

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 september 2020 t/m 16 oktober 2020
Rekenen
Periode 1

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P1

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 september 2020 t/m 16 oktober 2020
Rekenen
Periode 1

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P1

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 september t/m 16 oktober 2020
Engels
Periode 1

Inzageperiode voor Engels B1 uit P1

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 september t/m 16 oktober 2020
Nederlands
Periode 1

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P1

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 7 september 2020
Engels
Nederlands
Periode 1

Deadline aanvraag aangepaste examens Nederlands en Engels P1 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 1 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen. De deadline ligt halverwege de verlengde periode 1, zodat er ook voor de deelnemer die een tweede afname binnen periode 1 af wil leggen een tweede aanvraag ingediend kan worden. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

vanaf 28 september 2020
Engels
Periode 2

Start inplannen deelnemers Engels B1 P2

Vanaf 28 september 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 2.

vanaf 28 september 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Vanaf 28 september 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 2.

van 7 t/m 9 oktober 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Release Facet 9.0 F2

Vanaf woensdag 7 oktober 00:00 tot en met vrijdag 9 oktober 24:00 zal de release van Facet 9.0 F2 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

vanaf 12 oktober 2020
Engels
Periode 2

Start inplannen deelnemers Engels B2 P2

Vanaf 12 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers voor Engels B2 in periode 2.

vanaf 12 oktober 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Start systeemcheck Facet voor P2

Vanaf 12 oktober dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding van de afname in periode 2.

van 19 oktober 2020 t/m 24 januari 2021
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 19 oktober t/m 8 november 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

maandag 19 oktober 2020
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

van 19 oktober t/m 11 december 2020
Engels
Periode 2

Afname Engels B1 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 19 oktober t/m 11 december 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

woensdag 21 oktober 2020
Engels
Nederlands
Periode 2

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

maandag 26 oktober 2020
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

vanaf 2 november 2020
Engels
Periode 2

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B1 en B2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B1 en B2 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 2 november 2020
Nederlands
Periode 2

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Nederlands 2F en 3F

Nieuwe voorbeeldexamens voor Nederlands 2F en 3F zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

vanaf 3 november 2020
Rekenen
Periode 2

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P2

Vanaf 3 november 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2ER, 2A, 2A-ER en 3ER in periode 2.

van 9 t/m 22 november 2020
Engels
Periode 2

Afname Engels B2 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 23 november 2020 t/m 24 januari 2021
Engels
Periode 2

Inzageperiode voor Engels B1 uit P2

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 23 november 2020 t/m 24 januari 2021
Nederlands
Periode 2

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P2

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 23 november 2020
Engels
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 23 november 2020
Engels
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 23 november 2020
Nederlands
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 23 november 2020
Nederlands
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands en 2F en 3F op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

vrijdag 27 november 2020
Engels
Nederlands
Periode 2

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 30 november 2020 t/m 24 januari 2021
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P2

Deelnemers die een rekenexamen 2ER en 3ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 30 november 2020 t/m 24 januari 2021
Rekenen
Periode 2

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P2

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 30 november 2020
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 30 november 2020
Rekenen
Periode 2

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 30 november 2020
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 30 november 2020
Rekenen
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

van 30 november t/m 11 december 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 30 november t/m 11 december 2020
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 30 november t/m 11 december 2020
Rekenen
Periode 2

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 7 december 2020
Engels
Periode 3

Start inplannen deelnemers Engels B1 voor P3

Vanaf 7 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 3.

vanaf 7 december 2020
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 7 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers 2F en 3F in periode 3.

van 8 december 2020 t/m 18 januari 2021
Engels
Periode 2

Inzageperiode voor Engels B2 uit P2

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 8 december 2020
Engels
Periode 2

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 8 december 2020
Engels
Periode 2

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

vanaf 14 december 2020
Engels
Periode 3

Start inplannen deelnemers Engels B2 voor P3

Vanaf 14 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 3.

van 15 t/m 17 december 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Release Facet 9.0 F3

Vanaf dinsdag 15 december 00:00 tot en met donderdag 17 december 24:00 zal de release van Facet 9.0 F3 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

vanaf 18 december 2020
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Start systeemcheck Facet voor P3

Vanaf 18 december dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 3.

woensdag 30 december 2020
Engels
Nederlands
Periode 3

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 4 januari t/m 28 maart 2021
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 4 t/m 31 januari 2021
Engels
Periode 3

Afname Engels B2 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 4 januari 2021
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 4 januari 2021
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 4 t/m 17 januari 2021
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 4 januari t/m 19 februari 2021
Engels
Periode 3

Afname Engels B1 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 4 januari t/m 19 februari 2021
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 5 januari 2021
Rekenen
Periode 3

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 5 januari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

van 25 januari t/m 19 februari 2021
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode rekenen 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 25 januari t/m 19 februari 2021
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 1 februari t/m 28 maart 2021
Engels
Periode 3

Inzageperiode voor Engels B1 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 februari t/m 28 maart 2021
Nederlands
Periode 3

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 1 februari 2021
Engels
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 1 februari 2021
Engels
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 1 februari 2021
Nederlands
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

maandag 1 februari 2021
Nederlands
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

van 1 februari t/m 28 maart 2021
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 februari t/m 28 maart 2021
Rekenen
Periode 3

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 1 februari 2021
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 1 febr 2021
Rekenen
Periode 3

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 1 februari 2021
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 1 februari 2021
Rekenen
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

vanaf 1 februari 2021
Engels
Periode 4

Start inplannen deelnemers Engels B1 P4

Vanaf 1 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 4.

vanaf 1 februari 2021
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 1 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers 2F en 3F in periode 4.

vrijdag 5 februari 2021
Nederlands
Engels
Periode 3

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 8 t/m 19 februari 2021
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 3

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 16 februari t/m 22 maart 2021
Engels
Periode 3

Inzageperiode voor Engels B2 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 16 februari 2021
Engels
Periode 3

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 16 februari 2021
Engels
Periode 3

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

van 20 t/m 22 februari 2021
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Release Facet 9.0 F4

Vanaf zaterdag 20 februari tot en met maandag 22 februari zal de release van Facet 9.0 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

vanaf 23 februari 2021
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 23 februari dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

vrijdag 26 februari 2021
Engels
Nederlands
Periode 4

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 1 maart t/m 3 juni 2021
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 1 maart 2021
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 1 maart 2021
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 1 t/m 14 maart 2021
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 1 maart t/m 3 juni 2021
Engels
Periode 4

Inzageperiode voor Engels B1 uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 maart t/m 3 juni 2021
Nederlands
Periode 4

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 1 maart t/m 29 april 2021
Engels
Periode 4

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 1 maart t/m 29 april 2021
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

maandag 1 maart 2021
Engels
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 1 maart 2021
Engels
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

maandag 1 maart 2021
Nederlands
Periode 4

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 1 maart 2021
Nederlands
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

vanaf 9 maart 2021
Rekenen
Periode 4

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 9 maart 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

van 22 maart t/m 23 mei 2021
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 22 maart t/m 23 mei 2021
Rekenen
Periode 4

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 22 maart 2021
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 22 maart 2021
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 22 maart 2021
Rekenen
Periode 4

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 22 maart 2021
Rekenen
Periode 4

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

van 22 maart t/m 16 april 2021
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 22 maart t/m 16 april 2021
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vrijdag 2 april 2021
Engels
Nederlands
Periode 4

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 5 t/m 16 april 2021
Engels
Nederlands
Rekenen
Periode 4

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

vanaf 12 april 2021
Engels
Periode 5

Start inplannen deelnemers Engels B1 P5

Vanaf 12 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 5.

vanaf 12 april 2021
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 12 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers 2F en 3F in periode 5.

vanaf 26 april 2021
Engels
Periode 5

Start inplannen deelnemers Engels B2 P5

Vanaf 26 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 5.

vrijdag 7 mei 2021
Nederlands
Engels
Periode 5

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 10 mei t/m 6 juni 2021
Engels
Periode 5

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 10 mei t/m 3 oktober 2021
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 10 mei 2021
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 10 mei 2021
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

van 10 mei t/m 3 oktober 2021
Engels
Periode 5

Inzageperiode voor Engels B1 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 10 mei t/m 3 oktober 2021
Nederlands
Periode 5

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 10 mei 2021
Engels
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 10 mei 2021
Engels
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

maandag 10 mei 2021
Nederlands
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

maandag 10 mei 2021
Nederlands
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.nl

van 10 t/m 23 mei 2021
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 10 mei t/m 9 juli 2021
Engels
Periode 5

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

van 10 mei t/m 9 juli 2021
Nederlands
Rekenen
Periode 5

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vanaf 18 mei 2021
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Start inplannen deelnemers deelnemers 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 18 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

van 31 mei t/m 19 september 2021
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

van 31 mei t/m 19 september 2021
Rekenen
Periode 5

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

maandag 31 mei 2021
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 31 mei 2021
Rekenen
Periode 5

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

maandag 31 mei 2021
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

maandag 31 mei 2021
Rekenen
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

31 mei t/m 25 juni 2021
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

31 mei t/m 25 juni 2021
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

vrijdag 11 juni 2021
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

van 14 t/m 25 juni 2021
Nederlands
Engels
Rekenen
Periode 5

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

van 22 juni t/m 13 september 2021
Engels
Periode 5

Inzageperiode voor Engels B2 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

dinsdag 22 juni 2021
Engels
Periode 5

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

dinsdag 22 juni 2021
Engels
Periode 5

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl