Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Plannen

Laatste update

Volgens artikel 6 van het Examenprotocol is de examencommissie verantwoordelijk voor het maken van de planning van de afname binnen de examenperiode.

Invoer kandidaten

Bij het maken van de afnameplanning wordt er altijd door Facet willekeurig een variant toegewezen aan een kandidaat. Sinds het studiejaar 2019-2020 kiest Facet daarbij uit alle beschikbare varianten. De afnameplanner kan dus niet meer kiezen voor het inzetten van slechts één of twee varianten binnen een afnameplanning.

Voor dyslectische deelnemers die recht hebben op verklanking (zie Deelnemers met een ondersteuningsbehoefte) moet de afnameplanner bij de invoer van deze kandidaat de mogelijkheid tot verklanking aanvinken (recht op audio). Alleen dan is deze faciliteit ook beschikbaar voor de kandidaat tijdens de afname.

Het is dringend gewenst dat in het 3e kenmerkveld (vrije invoer) het CREBO van de desbetreffende deelnemer ingevoerd wordt door de afnameplanner. Als dat niet gebeurt, kan het CvTE niet de landelijk gemiddelde vaardigheidsscore per CREBO rapporteren na afloop van de afnameperiode.

Bij de invoer van de kandidaatgegevens moet een vakcode meegegeven worden om de kandidaat aan een examen te kunnen koppelen. De lijst met vakcodes is te vinden op de website van DUO.

Let op: voor Engels B1 en B2 zijn per 1 augustus 2020 nieuwe vakcodes ingevoerd voor het centraal examen. Voor B1: 3014 en B2: 3018. Dit is nodig omdat er bij diplomering verschillende vakcodes gelden bij de invoer in BRON. Deze zijn afhankelijk van de combinatie van het niveau van het instellingsexamen en het centraal examen.

Voor het examineren van kandidaten op een hoger niveau, zie:

Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo (regeling CvTE)

Het CvTE heeft nadere richtlijnen vastgesteld voor de centrale examens. Daarin wordt de tijdsduur voor elk examen vermeld:

  • Het centraal examen 2F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 90 minuten
  • Het centraal examen 3F rekenen, respectievelijk Nederlandse taal kent een tijdsduur van 120 minuten
  • Het centraal examen 2ER rekenen kent een tijdsduur van 120 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen 3ER rekenen kent een tijdsduur van 150 minuten. Voor meer informatie over het ER-examen, zie ER-examen mbo
  • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk, B2 kent een tijdsduur van 90 minuten

Voor deelnemers met een ondersteuningsbehoefte kan een aangepaste tijdsduur worden toegepast. Hiervoor geldt de regeling Aangepaste wijze examineren van deelnemers met een ondersteuningsbehoefte . Zie:

Inhalen en herkansen

In Facet wordt automatisch een variant voor de inhaal- of herkansingssessie toegewezen aan de deelnemer die voor de 2e keer in een afnameplanning voor hetzelfde vak binnen een periode ingevoerd wordt.