Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 in verband met de uitbreiding van het tweede tijdvak van studiejaar 2020–2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-20.01378
Datum
15 oktober 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 54647

Met deze wijziging stelt het College voor Toetsen en Examens het tweede aangewezen tijdvak (P2) voor het studiejaar 2020-2021 gewijzigd vast, om de instellingen in staat te stellen de examens onder verantwoorde omstandigheden af te nemen en de deelnemers in staat te stellen zich ook in deze bijzondere omstandigheden goed voor te bereiden.

De wijziging van P2 2020-2021 treedt in werking met ingang van 16 oktober 2020.