Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 in verband met de uitbreiding van afnameperiodes 3, 4 en 5

Laatste update
Kenmerk
CvTE-20.01397
Datum
17 november 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 61096

Met deze wijziging stelt het College voor Toetsen en Examens de tijdvakken 3, 4 en 5 voor het studiejaar 2020 – 2021 gewijzigd vast, om de instellingen in staat te stellen de examens onder verantwoorde omstandigheden af te nemen en de deelnemers in staat te stellen zich ook in deze bijzondere omstandigheden goed voor te bereiden.

De wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van 24 november 2020.