Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Inzage

Laatste update

Deelrapportages

Naast de schoolrapportages zijn de zogenoemde deelrapportages beschikbaar (zie Activiteitenplanning). In deze rapportage wordt per student de behaalde score op een deel (domein) van het examen gegeven. Daarnaast is er per domein de marge aangegeven voor het vereiste niveau.

Instellingen kunnen deze informatie ter beschikking stellen aan studenten. Studenten kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of ze er baat bij hebben gericht te oefenen op een domein van de examenstof als ze zich voorbereiden op een herkansing.

NB: er zijn geen deelrapportages beschikbaar voor de rekenexamens 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER.

Inzage door studenten

Inzage gemaakt examenwerk Nederlandse taal, Engels en examens rekenen 2A en 2A-ER

Voor studenten aan de examens Nederlandse taal, Engels en rekenen bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen gemaakte werk. Voor de inzage zijn de richtlijnen ten behoeve van geheimhouding uit artikel 2 van het Examenprotocol van toepassing. De student dient het verzoek tot inzage in bij de examencommissie van de instelling.

Voor meer informatie zie art. 18 Examenprotocol.

Termijnen van inzage

De termijnen van inzage zijn vastgelegd in art. 19 Examenprotocol.

De data voor inzage per examen per afnameperiode zijn in de Activiteitenplanning weergegeven. Binnen de vastgestelde termijn kan de afnameplanner inzage verlenen via de PC-app in Facet, zie:

Inzage door docenten

Inzage van een centraal examen rekenen door docenten is mogelijk binnen dezelfde termijn als voor studenten (zie ook de Activiteitenplanning). De afnameplanner kan de docent inzage verlenen via de PC-app in Facet, zie:

Bij de inzage worden de richtlijnen voor geheimhouding betracht zoals vastgelegd in art. 2 van het Examenprotocol.